Översiktsplan Borås stad

Publicerad 2017-02-05 15:30

Nu är förslag till ny Översiktsplan ute på 3 månaders samråd.

Länk till översiktsplanen
Md 160211 viktiga la nkar
Uppdaterade länkar till viktiga funktioner i Borås stad.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub