Toppbild

Vi bryr oss/Dalsjöfors ortrådsmöte Dalsjöskolan 2016-02-29

Publicerad 2016-03-05 11:35
Ett fantastiskt möte med stor uppslutning där vi fick några pågående projekt i Dalsjöfors.

Julio Garcia-Atterström, Rektor på Dalsjöskolan hälsade välkommen och berättade, efter en snabb presentationsrunda, bakgrunden till Vi bryr oss tillkomst som då mest handlade om barn och ungdomsfrågor och att vi nu breddar med ortsrådsfrågor.

Richard Ringström berättade om sitt mycket ambitiösa projekt Gångväg runt Dalsjön där vi sökte och fick pengar från fonden för Lokal utveckling. Vi fick 33 500 kr vilket inte räcker särskilt långt med tanke på att vi tror att det skulle kosta 1 – 1.5 MSEK om vi lejde ut arbetet.

Genom att grusa upp förlängningen av Råviksvägen i två etapper. Den första c:a 500 m och den andra c:a 300 m har vi visat att vi är seriösa.

Nu söker vi pengar till den etapp som kommer att vara mycket välkommen och också väcka mest uppmärksamhet. Den utmed sjön från "Hemvärnsstugan" till Råviksvägen.

Oavsett om vi får pengar eller inte kommer det att krävas att vi är många frivilliga som vill hjälpa till någon – några dagar med manuellt arbete. Låt oss visa resten av Borås att vi Dalsjöforsare både kan och vill! Richard har starta en facebookgrupp Gångväg runt Dalsjön – gärna belyst.

Håkan Jacobsson, Svenska Kyrkan, berättade om projektet "Hela världen" där ett antal frivilliga lyser upp tillvaron för en samling asylsökande några timmar på tisdagar. Håkan berättade att det man ger får man tillbaka många gånger om. Det är alltså mycket givande att ge lite av sin egen tid och energi.

Marina Edman, Diakon, Svenska Kyrkan berättade om en resa som några har gjort till Vidin, Bulgarien där de Romer som tigger bl.a. i Dalsjöfors kommer ifrån. Ett av syftena med resan, förutom att skapa långsiktiga kontakter, var att se om det finns en möjlighet att skapa arbetstillfllen på plats så att dessa Romer slipper komma hit och tigga. Man träffade bl.a. en svenska som tillsammans med sin man skapat en hjälporganisation, BAM, som inte bara låter barn gå i skola utan också yrkesutbildar ett antal vuxna. Kyrkan kommer att anordna insamling under våren.

Ann Milbredt berättade att fritidsgården håller öppet även lördagar tack vare en gott samarbete med Svenska Kyrkan och Dalsjöfors Scoutkår. Det behövs fler frivilliga som ställer upp. Kontakta Ann om du är intresserad!

Det är mycket positivt med en välbesökt fritidsgård. En bieffekt är att de nyanlända ungdomaran som nu bor i Dalsjöfors får en chans att träffa svenska ungdomar och tvärt om.

Lena Mellbladh berättade dels om hur Dalsjöfors Folkets Park kom till och varför.

Hon berättade också om det väldigt framgångsrika sommarprojektet. Tre veckor i anslutning till sommarlovet arrangeras aktiviteter tillsammans med bl.a. fritids (som flyttar alla sina aktiviteter hit under dessa veckor), Svenska Kyrkan, Dalsjöfors Scoutkår och många fler.

Skolungdom kommer att arbeta dessa tre veckor men det behövs fler! Kontakta Lena om du kan tänka dig att hjälpa till någon/några dagar!

Till sommaren tillkommer 5 st aluminiumkanoter, där några går att anpassa för rörelsehindrade, som kunnat köpas genom generösa bidrag från både Borås Stad och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.

Man skall också kunna hyra en kanot för paddling i Dalsjön. Här söker vi några frivilliga som kan tänka sig att hjälpa till att lämna ut och ta emot kanoterna. OBS! Du behöver bara vara i parken när vi har en bokning! Bokning görs via parkens hemsida.

Peter Ekelund pratade om grannsamverkan. En idé är att man kanske är några som pratar sig samman på gatan där man bor.

Polisen har en utbildning där man får klart för sig hur man bäst går tillväga.

Vuxenvandring är ju en sorts samverkan som fungerar. Här kan vi utvidga den till att bli något mer omfattande.

Kan du tänka dig att var en va de medverkande i någon av projekten Gångväg runt Dalsjön, Hela Världen, Fritidsgården, Sommaraktiviteter och/eller Grannsamverkan såär du välkommen att skicka din anmälan till hakan@attraktivatoarp.se

AT
Md 160211 viktiga la nkar
Uppdaterade länkar till viktiga funktioner i Borås stad.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub