Toppbild

Fiber i Dalsjöfors

Publicerad 2016-02-11 11:33
Fibertjänst höll fiberinformation i Folkets Park, Dalsjöfors onsdagen 10 Februari. Därmed har Dalsjöfors fått två fiberalternativ att välja mellan.

Bägge alternativen är s.k. öppna nät, det vill säga att du kan välja mellan olika tjänsteleverantörer.

Splitvision är ett affärsområde inom Borås Elnät AB. Uppdraget från Borås Stad

är att alla som vill skall vara uppkopplade före 2020 års utgång. OBS! Alla kommer

att ha tillgång även om man inte ansluter sig direkt.

Kostnaden för en villa är 17 900 kr indraget och klart (15 900 kr om du väljer att

gräva ner kabeln på din egen tomt). Därefter betalar du 99 kr/månad i driftsavgift.

Enligt Splitvisions hemsida www.splitvision.se (där du naturligtvis kan gå in och

få mer information) så har man följande intresseanmälningar i Dalsjöfors tre områden

(uppdelat på grund av att det finns tre telestationer).

Öster 148 st = 37%, Söder 84 st = 22% och Norr 43 st = 35%.

Observera att Splitvision inte har ett uttalat minimikrav innan man prioriterar ett

område. Man kan dock se att på de områden som redan är installerade har

intresset legat över eller omkring 50%.

Fibertjänst kräver att minst 50 % på varje delområde anmäler intresse och sedan

Beställer tjänsten. Som beskrivits ovan så är Dalsjöfors indelat i tre områden.

Söder, Öster och Norr där det enbart handlar om de två förstnämnda, Söder och Öster,

i första etappen. Får man god anslutning så är man övertygade om att alla som beställer

är anslutna under 2016.

Kostnaden för en villa är kostnaden 21 900 kr anslutet inne i fastigheten. Ingen driftavgift

tillkommer! För att lära dig mer om fibertjänst så går du in på deras hemsida

www.fibertjänst.se

Bägge företagen erbjuder avbetalningsplan.

Du kan också gå in på facebooksidan Fiber i Dalsjöfors

AT
Md 160211 viktiga la nkar
Uppdaterade länkar till viktiga funktioner i Borås stad.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub