Dirt Bike Banan
160212 ra ngedala
Md platsha llare logga

Vad är en dirtbike-bana?

Banan ser ut som en mindre motocrossbana med ramper och ett antal gupp.

Dirtbiken, en liten hybrid av en mountainbike och en BMX-cykel.

Banan får ej användas av motorfordon

Viktigaste när man åker dirtbike?

Att skydda sig när man kör.

Utöver den obligatoriska hjälmen är det handleder, ben och armbågar som skall skyddas.

Besök gärna vår hemsida!

Md 160211 viktiga la nkar
Uppdaterade länkar till viktiga funktioner i Borås stad.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub