Toppbild

Vision 2025

Detta är Attraktiva Toarps remissvar till Borås Stad

Efter en workshop sammanfattades alla synpunkter i en futuristisk tidningsartikel.

Läs den gärna och inspireras!

Kan vi förverkliga något av detta? Kommer det upp nya tankar och idéer? Kontakta din ortsrådskoordinator


Ur Borås Tidning 27 mars 2025


"Ordföranden och Stadsdelschefen för Stadsdel Öster och ordföranden för Attraktiva Toarp mottog ett miljöpris ur Miljöministerns hand igår. Miljöministern tryckte speciellt på den lyckade integreringen som för första gången har blivit en del av bedömningen".


I Miljöministeriets motivering kan man läsa: "Förutom satsningar på lokal verksamhet, näringsliv och yttre miljö som till stor del gynnar de boende i området har detta även rönt stora framångar då det gäller den turismen som nu blomstrar i bygden. Man har också vinnlagt sig om att skapa ett samarbete mellan skola och övriga delar i samhället samt ett unikt samarbete med Borås Stad. Det har bidragit till en integrationsprocess som har nått mycket långt där ortsborna känner sig både mer engagerade och delaktiga samt stolta och säkrare då dialogen är levande i alla riktningar."
Vad var det då som ledde fram till detta miljöpris?


När Borås Stad 2011 drog igång arbetet med Vision 2025 fick Attraktiva Toarp en grupp människor att bli väldigt aktiva. Attraktiva Toarp tar i samarbete med Stadsdel Öster, speciellt vara på önskemål ställda av ortsborna i gamla Dalsjöfors kommundel (Aplared, Dalsjöfors, Dannike, Gånghester, Målsryd, Rångedala och Äspered). På ett möte som samlade c:a 70 personer gick diskussionerna höga. Många synpunkter blev till praktiska projekt som gjorde att det totala engagemanget bland ortsborna ökade bl.a. därför att man kunde se konkreta, positiva, resultat.

TURISM - Bygdens utbud inventerades. Cykelbanan (som ingår i Sjuhärad Runt), badsjöarna, kulturen, industrihistorien och handeln diskuterades ingående.
Det konstaterades bl.a. att cykelbanan skulle vinna på om det skapas möjlighet till kiosk och kaféverksamhet i direkt anslutning som drivs av föreningarna i bygden och som ger skolungdom möjlighet till arbete sommartid.
Behovet av logimöjligheter belystes också. Flera konkreta förslag involverade Folkets Park där man nu byggt ut nya konferensmöjligheter och campingstugor. Det är förutom närheten till cykelbana närheten till Dalsjön (som fick en välbehövlig upprustning redan 2012) som gjort campingstugorna populära.


Cykeltävlingen "Knalletrampet" (lite drygt ett halvt Vättern runt) med start och mål i Dalsjöfors blev snabbt mycket populärt. Så populärt att Dalsjöfors GoIF startat en först en cykelsektion som senare blev ett cykelgymnasium.


Vintersäsongens "Knallespåret" lockar, ännu så länge, mest lokala skidåkare. Då det gamla stationsområdet blivit en spårcentral, mötesplats och knutpunkt året runt har detta öppnat för nya spännande utmaningar. Banvallen som förr var en transport och kommunikationsled ut i världen har nu blivit en kommunikationsled för världen att komma till oss!

2024 passerade 6000 gäster under säsongen juni – september. Området hade 15000 gästnätter och omsatte 25 miljoner kronor.


APPen "Turisten" har fått väldigt högt betyg av våra besökare. Här kombineras lokala erbjudande med turistens möjligheter att hitta spännande utflyktsmål samt bra boende och mat. Allt för att stärka det goda värdskapet. Ett billigt och effektivt sätt att nå ut med information.
Den utbyggda handeln med fokus på textil stöttat av torgdagar där det säljs lokalproducerat/närodlat är populära och naturligtvis Almedalsmuseet för den kulturellt intresserade.

Dalsjöfors I centralorten Dalsjöfors har butiksetableringarna ökat de sista 8 åren och man har byggt upp ett unikt samarbete för att stärka kundernas intresse att besöka orten. Genom det kombinerade medborgarkontoret och turistbyrån kan man hjälpa och stötta de lokala entreprenörerna att nå ut till bygdens besökare samt hålla i alla de lokala projekt som äger rum under året.

Äspered har förutom sitt exklusiva läge vid sjön Tolken också fått en ekobebyggelse. Man har också stärkt sin position som längdskidort, tack vare sin oftast goda snötillgång och konstsnöanläggning.
Västgötaloppet har växt ut till att vara Sveriges 2:a största längdlopp och med Världscupstatus. Sträckningen kan nu återigen gå hela vägen mellan Ulricehamn och Borås.


Gånghester har fått fler butiks- och industrietableringar Det har också blommat upp turistattraktioner i anslutning till cykelleden

Målsryds centrala delar har upprustats och de gamla industrilokalerna innehåller ett äldreboende med särskild inriktning på friluftsliv och musik. Den traditionella bilhandeln finns kvar med fokus på el-och hybridbilar


Rångedala har hittat intressanta boendeformer för turister samt fått en större etablering då det gäller trädgårdsföretag och utemiljö. Snart efter det att motorvägen förbi Ulricehamn blev klar blev Rångedala snabbt en attraktiv ort att bygga sin villa. 100 talet nya bosättningar har blivit resultatet.

Aplared har expanderat med fler bostadsområden med hyrvillor och områden i ekostil. Det mest spännande är det positiva samarbete som utvecklats med Svenljunga och dess alla orter varav många är direkta grannar med Aplared.


Toarpsdal har etablerat sig i Boulens finrum genom klubben Pomme du Pin, som tillhör Sverige- och Europaeliten och sedan några år bedriver en bred verksamhet i sin nya boulehall.
Byalaget driver tillsammans med ägaren av Häljareds Kvarn ett kvarncafé, som blivit en mycket populär rastplats för cykelturisterna i Sjuhärad Runt.

Dannike som under många år varit ett av boråsarnas favoritmål under vår och höst där Torpaspelen är en stor publikframgång, har tack vare sitt utvecklade turistboende och kopplingar till Torpa Stenhus nu blivit en stor turistmagnet.

R40 - Servicecentrum vid Dalsjöforsmotet (som kan serva långtradare och elbilar mm) blev en välbehövlig skjuts åt utbyggnaden av Industripark 90 (Avfart 90) utmed gamla R 40. Etableringen triggade också ett antal bilentusiaster att bygga ett bilmuseum.
Hittills har ett 15-tal nya företag funnit industrimark och etablerat sig vid nya Industripark 90 men också i de kreativa och inspirerade lokalerna i Dalsjöfors Företagspark.


kommunikationerna med elbussar är så väl utbyggt i kombination med serviceresor och äldrevård – har företagen sett stora vinster med att etablera sig i bygden då tillgången på bra och välutbildad arbetskraft finns på nära håll. Cykelnätet gör att man enkelt tar sig upp till 5-6 km till arbetet.


Hälsofrämjande och satsningar på friluftsleder, utegym, cykelbanor och idrottshallar har gjort bygden till ett föredöme även i folkhälsosammanhang.

Boendet expanderade i rekordfart. Det började med seniorboende i direkt anslutning till Dalhem. Det blev så populärt att man gick vidare med parhus med vaktmästare som sköter all inom- och utomhusservice först i Dalsjöfors vilket fortsatte till Gånghester och Målsryd.

Mycket uppskattat blev studentbostäderna som byggdes i samband med att kommunikationerna förbättrades radikalt. Nu har man samma goda tillgänglighet till lokaltrafik oavsett var i Toarp man bor.
Uppkoppling med fiber med Högskolorna i Borås och Jönköping i de kreativa studielokalerna är en också en bidragande orsak till att studenterna trivs. Skanska/Ikeas koncept med prisvärda "hyresvillor" blev en framgång över förväntan.

Att Stadsdel Öster alltid välkomnar sina nyinflyttade invånare och företag med ett brev om tips och aktiviteter samt erbjudanden från bygdens företagare gör ju inte saken sämre.

Skola - Den stora positiva överraskningen var hur snabbt idéerna runt Dalsjöskolan blev verklighet. Ett integrationsprojekt utöver det vanliga. Skolorna i bygden har nått statusen som de bästa skolorna i hela landet.
Med en åldrande men fortfarande aktiv befolkning framskymtade ett behov av att kombinera aktiviteter så att olika åldrar möttes på ett naturligt sätt. Skolan hittade vägar att utnyttja sina fantastiska lokaler för aktiviteter lämpade för de olika åldersgrupperna. Resultatet blev en interaktion mellan olika åldrar som har gett ett öppnare och säkrare samhälle.
Detta har gjort att alla elever får det stöd och inspiration som de behöver. Vi har arbetat bort mobbning och utanförskap – genom ett samarbete mellan skola och näringsliv. Det har också medfört det goda att ungdomar lättare hittar sommarjobb. Då graden av kontakt med näringslivet på olika sätt gjort ungdomarna tränade och rustade för att möta en arbetsmarknad - har vår modell blivit ett föredöme i hela Skandinavien.

Vi har en årlig skandinavisk konferens för elever i årskurs 9. "Nordic Inspiration Days" Där föreläsare och elever har ett utbyte under 5 dagar. Vi satsar på våra ungdomar – vår framtid.


Ovanstående text är baserad på de förslag som arbetades fram vid missionsmötet som hölls 2012-03-20 på Dalsjöskolan.

"Vision 2025" möte i Dalsjöfors

Attraktiva Toarp bjöd in "Toarpsborna" till ett visionsmöte på Dalsjöskolan tisdagen 20 mars.
C:a 60 personer hade hörsammat vilket är mycket glädjande. Peter Ekelund, ordförande, inledde med att hälsa alla välkomna inklusive Hans Forsman, ansvarig för arbetet med Borås Stads vision 2025 och Helena Alcenius, BoråsBorås TME AB. Hans berättade om bakgrunden till visionsarbetet och att det är många olika grupper som är involverade. Resultatet skall leda fram till att Kommunstyrelsen och slutligen Kommunfullmäktige beslutar om färdvägen. Helena berättade att hon arbetar för att paketera och marknadsföra de goda idéer som gör att Borås blir en attraktivare turistort.
Efter denna inledning delades deltagarna upp i åtta grupper för att diskutera vilken utveckling man
vill se i framtiden. Diskussionerna ledde fram till ett antal goda förslag. Förslag som sedan
redovisades av varje grupp. Nästa steg blir att redovisa förslagen för Borås Stad.
Gå till www.attraktivatoarp.se för att läsa om förslagen.

Grupp 1. Cykelbanan (banvallen) med värmestuga och skylt som presenterar D-fors
Vägen mellan D-fors och R 40 måste göras säkrare (vägren saknas)
Boende. Hyresrätter och exklusivboende utmed Dalsjön
Vandringsleder upprustas och/eller anläggs
Folkets Park upprustas och anpassas för turistinvandring. Digital bio.

Grupp 2. Informera om den "lantliga exklusiviteten"
Wellness d.v.s. ren luft och friska sjöar
Boende i olika former
Informera om det utbud som erbjuds
Cykel och vandringsleder
Annorlunda shopping (i motsats till Gällstad)


Grupp 3. Kommunikation skall vara "självförsörjande" inom hela Toarp
Folkets Park ombyggd till konferensanläggning med övernattningsmöjlighet
Båtar för uthyrning i de attraktivaste sjöarna
Utemiljön, Sveriges bästa


Grupp 4. Cykelbanan med Tågkafé och restaurantvagn
Segways och övernattningsmöjlighet
Mossen görs om till golfbana
Udda boende
"Hälsa folk välkomna" inflyttade och besökare
Sveriges bästa skola
Förbättrad kommunikation med 27: an
Interntransport inom Toarp
"Vi bryr oss" utvecklas
Utveckling av handel och nätverkande

Grupp 5. Företagspark i närheten av R 40 moten. Mack och fik vid D-forsmotet
Cykelleden förse med vallbodar på vinterhalvåret
Sjöarna görs tillgängliga och marknadsförda
Skolan: Elever driver sommarkafé vid sjöar och cykelled
Kanoter för paddling
Skolans lokaler skall utnyttjas bättre av föreningar
Matlagningskurser


Grupp 6. Utbyggd specialinriktad handel
Textil o inredningscentra
Boende inklusive studentboende
Studielokaler och fibernät
Koppling till Högskolorna i Borås o Jönköping
Campingplats inkl. för husbilar
Tankställe för elbilar
Hyresvillor bl.a. för unga familjer som inte har möjlighet att köpa
Total utbyggnad av kollektivtrafiken
Utbyggt samarbete mellan olika aktörer


Grupp 7. Skolan, bra högstadieskola kräver en anpassning till dagens o morgondagens utmaningar
Datorer en del av vardagen =behov av fler datorer. 1 datarum och låg tillgång motverkar
Sundholmen kan o måste utnyttjas bättre
Dalsjön, Borås friskaste badsjö, behöver upprustade badplatser
Aplared känner sig närmare Hillared (Svenljuga) än Dalsjöfors
Ovanstående gäller även i viss mån Dannike


Grupp 8. Kommunikationen skall förbättras
Farligt gods transporterna kör fel p.g.a. felaktiga GPS: er
Turism o rekreation
Campingplats och Sundholmen nyttjandegrad skall öka
Skidtävling och belysning utmed banvallen
Boulehall
Boende: Lägenheter för yngre
Förbättra företagsklimatet
Elitlagssatsning
Md 160211 viktiga la nkar
Uppdaterade länkar till viktiga funktioner i Borås stad.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub