Toppbild

Om AT

Ett syfte!


Policy:

Attraktiva Toarp skall verka för att stödja och sammanföra engagerade invånare som har idéer om positiva projekt som verkar för Toarps utveckling och framtid. Detta görs via respektive Ortsråd

Hela idéen bygger på ditt engagemang i stor och smått. Genom samverkan, arbetsgrupper, kan vi själva och i samarbete med Borås Stad ta ansvar för vår närmiljö. Samverkan med Borås Stad bygger på tvåvägskommunikation där ortsrådsprojektet kommer att utvecklas under 2017- 201


AT som förening skall vara:

  • politiskt obunden
  • verksamt inom Toarp
  • till gagn för många människor
  • för ett starkt nätverkande
  • utan ekonomiskt egenintresse.


Ortsråd

Varje orts Ortsråd har en representant i Attraktiva Toarps styrelse.

Ortsrådet är en lokal mötesplats där samling kring gemensamma frågor blir möjlig - en arena som bygger på lokalt engagemang

Attraktiva Toarp är den formella föreningen med styrelse och stadgar. Här kan vi lyfta frågor som berör saker över ortsgränserna och där vi kan samverka för att nå resultat.


Ungdomar:

  • Öka förutsättningen för en meningsfull fritid och förståelsen för sin egen framtid. Projekten skall utgå från ungdomars önskemål och behov.

Miljö:

  • Verka för synlig attraktivare allmän utemiljö som bidrar till positiv livskvalitet för många människor.

Näringsliv:

  • Utökat samarbete mellan företag, vilket skall leda till ökade affärer, positivt etableringsklimat och tillväxt.

Senior:

  • Öka förutsättningen för attraktiva verksamheter och aktiviteter. Projekten skall utgå från personers önskemål och behov.
Md 160211 viktiga la nkar
Uppdaterade länkar till viktiga funktioner i Borås stad.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub