Toppbild

Om ortsråden

Vår del av Borås Stad - staden östra centrum!

Som ett led i att öka kommunikationen mellan beslutsfattare i kommunen och invånarna i Toarp inleddes under 2014 ett samarbete med dåvarande Stadsdel Öster som gick ut på att man skulle upprätta ortsråd, vilkets främsta uppgift var att fånga upp och kanalisera de tankar, idéer och åsikter som fanns bland ortsborna.
Numer ser den kommunala organisationen lite annorlunda ut, men grundtanken är ändå densamma; invånarna ska ha inflytande, kunna känna samhörighet och trygghet och den ideella kraft som finns ska tas tillvara.
Ortsråden är tänkta att fungera som ortens mötesplats, där samling kring gemensamma frågor blir möjlig - en arena som bygger på lokalt engagemang. Attraktiva Toarps roll i denna utveckling är att fungera som länk mellan de sju orterna, som genom att t.ex. samla representanter från samtliga orter blir ett samarbetsorgan som underlättar samverkan mellan orterna.

I menyn ovan ortens föreningar. På detta sätt kan du som Toarpsbo engagera dig i ortsrådet på din ort, via din förening eller så kan du nå presentationssidorna för de sju ortsråden och hitta kontaktuppgifter till ortsrådet samt själv - med frågor och idéer som rör din närmiljö.

Md 160211 viktiga la nkar
Uppdaterade länkar till viktiga funktioner i Borås stad.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub