Toppbild

Om ortsråden

Vår del av Borås Stad - staden östra centrum!

De sju orterna i Toarp ingår sedan 2011 som en del av Stadsdel Öster i Borås Stad, vilket betyder att en del av de beslut som tas inom vård, skola och omsorg flyttat längre ifrån oss som bor i Toarp. Som ett led i att öka kommunikationen mellan de som tar besluten och Toarps invånare inleds i samarbete med Stadsdel Öster under 2014 arbetet med att upprätta ortsråd, vilkas främsta uppgift är att fånga upp och kanalisera de tankar, idéer och åsikter som finns bland ortsborna.

Ortsråden kommer att fungera som ortens nya mötesplats, där samling kring gemensamma frågor blir möjlig - en arena som bygger på lokalt engagemang. Attraktiva Toarps roll i denna utveckling är att fungera som länk mellan de sju orterna, som genom att t.ex. samla representanter från samtliga orter blir ett samarbetsorgan som underlättar samverkan mellan orterna.

I menyn ovan kan du nå presentationssidorna för de sju ortsråden och hitta kontaktuppgifter till ortsrådet samt ortens föreningar. På detta sätt kan du som Toarpsbo engagera dig i ditt ortsråd på din ort, via din förening eller själv - med frågor, idéersom rör din närmiljö.

Md 160211 viktiga la nkar
Uppdaterade länkar till viktiga funktioner i Borås stad.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub