Toppbild

Kontakt

2017- 2018 års styrelse

Ordförande: Peter Ekelund

Kassör: Eva Carlsson

Sekreterare: Håkan Lindström (Dalsjöfors ortsråd)

Ledamöter:

 • Daniel Vadberg (Aplared ortsråd)
 • Björn-Ola Kronander (Dannike ortsråd)
 • Rune Johansson (Gånghester ortsråd)
 • Anders Lornell (Målsryd ortsråd)
 • Per-Olov Fernfelt (Rångedala ortsråd)
 • Mikael Ahremark (Äspered ortsråd)


Kontakta styrelsen: info@attraktivatoarp.se

Box 4, 516 21 DALSJÖFOR


Om du vill skicka in aktiviteter som skall

publiceras på den gemensamma kalendern

Skicka då ditt manus till: kalender@attraktivatoarp.se

Innehållande:

 • Aktivitetens namn
 • Plats och ort
 • Tid - start- och sluttid
 • Kort beskrivning och ev. hänvisning till webbsida.
 • Vem som står för arrangemanget.
 • Ditt namn och e-post o telefon om vi behöver ställa en fråga. (publiceras inte)
Md 160211 viktiga la nkar
Uppdaterade länkar till viktiga funktioner i Borås stad.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub