Gånghesters Vägförening
160212 ga nghester
Md vf logo

Välkommen till Gånghesters Vägförening!

- Förvaltare av vägarna i Gånghester sedan 1966.

- Föreningens uppgift är att ombesörja och bekosta väghållning för de vägar som ingår i föreningens område.

- Föreningsmedlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid föreningens årsmöte.

Besök gärna vår hemsida!

Md 160211 viktiga la nkar
Uppdaterade länkar till viktiga funktioner i Borås stad.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub