Majblommeföreningen i Dannike
Dannike ortsr banner 157x1170
Md ska rmavbild 2016 02 12 kl. 19.33.46

Välkommen till Majblommeföreningen i Dannike!

Majblommans lokalföreningar runt om i Sverige delar ut bidrag till enskilda barn upp till och med 18 år. Syftet med bidragen är att barn ska kunna dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden.

Majblommans styrka är att vi kan dela ut bidrag nära barnet vilket gör att hjälpen blir effektiv och anpassas till barnens behov. Exempel på beviljade ansökningar är fritidsaktiviteter, kläder, glasögon, sommaraktiviteter, aktiviteter i skolan, en cykel, fritidsutrustning. Bidragen delas ut med hänsyn till barnets bästa. Man söker bidrag från den Majblommeförening där barnen bor och går i skola.

Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation som finns över hela landet. Vi utgår ifrån barnets behov, vilket uppstår just i denna stund för barnet och det är alltid barnets upplevelse vi respekterar.

Om man vill ansöka om bidrag så kan man göra det genom Ing-Mari Odqvist, skolsköterskan eller kyrkans diakon. Ansökningsblanketten finns på hemsidan.

All info finns att söka på Majblommekommittens hemsida på adressen: www.majblomman.se/att-soka-bidrag/.

Kontaktperson: Ing-Mari Odqvist

Md 160211 viktiga la nkar
Uppdaterade länkar till viktiga funktioner i Borås stad.
Md dannike collagebanner
Dannike.nu
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub