Dannike Byalag
Dannike ortsr banner 157x1170
Md ska rmavbild 2016 02 12 kl. 19.08.55

Välkommen till Dannike Byalag!

Ordförande: Magnus Skog (Tel 033 28 13 97)
Vice ordförande: Kent Johansson (Tel 033 28 13 31)

Dannike Byalag är en förening som bland annat arbetar med slyröjning utmed sjön, skötsel av vår badplats och bryggor med mera. Byalaget är även med och ordnar evenemang som Dannikedagen och Julmarknaden.

Md 160211 viktiga la nkar
Uppdaterade länkar till viktiga funktioner i Borås stad.
Md dannike collagebanner
Dannike.nu
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub