Vi Bryr Oss - Ortsråd Dalsjöfors
160221 dalsjo fors


Ortsråd – Vi bryr oss

Vi är ingen egen förening. Ortsrådets syfte är att skapa möjligheter till möten. Där alla i målgruppen får möjligheter att mötas och lyfta olika ämnen och projekt. Arbetet sker sedan i arbetsgrupper där ditt engagemang är viktigt. Här är det inte "någon annan" som gör det. Möten sker 3-5 gåner per år och är öppet för alla

Vision

Delaktighet, engagemang, stolthet. Genom Din samverkan och Ditt engagemang tar vi tillsammans ansvar för att göra vårt närområde till en attraktiv plats att stolt bo och verka i.

Syfte

Syftet med vårt arbete, som i övrigt bygger på Ditt eget engagemang, är att

  • samverka mellan ortens olika företag, föreningar, skola/förskola, Borås Stad, kyrka och boende i alla åldrar,
  • skapa möjligheter, hitta former till utveckling och förbättra orten på olika plan,
  • förebygga ohälsa och uppmuntra skapandet av meningsfulla alternativ,
  • alla ska kunna känna sig trygga genom åtgärder i närmiljön och att spelreglerna för en god samvaro förtydligas från flera olika håll,
  • nya mötesplatser skapas.

Målgrupp

Alla företag, föreningar, Borås Stad, skola/förskola, kyrka och boende i alla åldrar i Dalsjöfors.

Besök gärna vår hemsida

Md 160211 viktiga la nkar
Uppdaterade länkar till viktiga funktioner i Borås stad.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub