Tummarpsrådet
160221 dalsjo fors
Md platsh llare logga

Vad gör vi i Tummarpsrådet?

I Tummarpsrådet ingår en till två föräldrarepresentanter från varje klass, rektor, personal och en politiker från nämnden. Föräldrarådet arbetar efter följande handlingsplan:

Syfte/mål — varför ?

Att stärka föräldrainflytandet. Samordna övergripande frågor som är av gemensamt intresse för hela skolan.

Innehåll — vad ? Information och diskussion om frågor som berör hela skolan. Planering av aktiviteter och trivselarrangemang. Föräldrarådet fungerar också som rektors bollplank.

Metoder — hur ? En till två föräldrar från varje klass. Två pedagoger som representerar personalen från varje hus. En s k fadderpolitiker som representerar stadsdelsnämnden Öster. Rektor är ordförande och sammankallande till mötet. Föräldrarådet träffas i regel en till två gånger per termin. Inbjudan samt protokoll ska skickas till varje klass som anslår denna information.

Kontaktperson för Tummarpsrådet: [saknas]

Besök gärna vår hemsida!

Md 160211 viktiga la nkar
Uppdaterade länkar till viktiga funktioner i Borås stad.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub