Toarps Hembygdsförening
160221 dalsjo fors
Md sk rmavbild 2016 02 12 kl. 17.49.23

Välkommen till Toarps Hembygdsförening!

Toarps Hembygdsförening är den näst största och en av de fyra äldsta hembygdsföreningarna av de 18 som finns inom Borås Stad. Föreningen bildades 1933 och medlemsantalet har aldrig varit högre än vad det är just nu. Närmare 500 personer har erlagt sin årliga medlemsavgift, vilken är oförändrad sedan många år på 50 kr /person eller 100 kr/hel familj.

Tittar vi tillbaka så var det på initiativ av kommunalmannen Axel Hellström i Dalsjöfors som föreningen kom till. Han lät kalla samman en skara intresserade för att "dryfta möjligheten att bilda en förening, som skulle ha till syfte att bevara bygdens äldre bestånd av byggnader åt eftervärlden innan tidens tand slutgiltigt hade förstört dem." Dessutom tyckte gruppen "att det mer eller mindre var dess skyldighet att ta hand om och vårda det som våra förfäder hade skapat." Dom ansåg "att det inte fanns en riktig instans där detta hanterades på ett tillfredställande sätt" och av den anledning togs beslut att bilda en förening. De närvarande beslutade enhälligt att bilda en hembygdsförening inom Toarps socken och det skedde den 5 aug. 1933.

Sedan 1972 har föreningen sin samlingspunkt i den egna hembygdsgården i Hjortryd. Hembygdsgården är ända från 1708 och tillsammans med övriga byggnaderna som föreningen disponerar - ett soldattorp med anor från 1600-talet, en f.d skomakareverkstad, en bysmedja från 1850-talets mitt samt en typisk soldatladugård med fähus, loge och lada med ränne.

Föreningen har samlingar med över 1200 föremål, vilka är skänkta av bygdens invånare.

Besök gärna vår hemsida!

Sommarcafé i Hembygdsgården.

Md 160211 viktiga la nkar
Uppdaterade länkar till viktiga funktioner i Borås stad.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub