Kerstinsrådet
160221 dalsjo fors
Md platsh llare logga

Kerstinsrådet, en väg till påverkan för föräldrar på Kerstinsgården

Vad gör vi på Kerstinsrådet?

Syfte/mål — varför ? Att stärka föräldrainflytandet. Samordna övergripande frågor som är av gemensamt intresse för hela Kerstinsgården.

Innehåll — vad ? Information och diskussion om frågor som berör hela Kerstinsgården. Planering av aktiviteter och trivselarrangemang. Kerstinsrådet fungerar som rektors bollplank.

Metoder — hur ? En eller två föräldrar från varje avd. En personal från varje avdelning. Rektor är ordförande och sammankallande. Kerstinsrådet träffas två gånger per termin. Inbjudan samt protokoll skickas till varje förskola och klass som anslår denna information.

Kontaktpersoner för Kerstinsrådet är Annelie Friberg. Besök gärna vår hemsida!

Md 160211 viktiga la nkar
Uppdaterade länkar till viktiga funktioner i Borås stad.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub