Aplareds Föräldraförening
160211 aplared
Md 160211 aplareds fo ra ldrafo rening

Vi i föräldraföreningen jobbar för att barnen i Aplared ska få en säkrare, roligare och lärorikare framtid. Vi vill vara länken mellan föräldrar och förskolor/skola. Våra barn har möjligheten att få en fantastisk uppväxt här i vårt fina lilla samhälle och dom behöver hjälp av oss föräldrar. Föreningen har funnits i många år och försöker sörja för att följa upp barnens önskemål och behov.

Inom Föräldraföreningen kan Du påverka, förändra och göra Din röst hörd! Här kan Du arbeta för de frågor som just Du tycker är viktiga!

Vår hemsida: http://www.aplaredsff.se/

Md 160211 viktiga la nkar
Uppdaterade länkar till viktiga funktioner i Borås stad.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub