Toppbild

Välkommen till Toarpsbygden - Borås Östra centrum!

Här finner du allmän information som berör våra sju orter. Du hittar också en gemensam kalender som visar händelserna och aktiviteter i Toarpsbygdens orter. Aplared, Målsryd, Gånghester, Dalsjöfors, Äspered, Rångedala, Dannike

Genom att klicka på ortsnamnen längst upp på sidan så kommer du till respektive orts sida. Här får du specifik information om orten och en ortsvis kalender. Här finner du också information om de lokala föreningarna med länkar till deras hemsidor.

Läs i kalender!

Invigningar, grantändningar och julmarknader.

Det är mycket som händer i vår bygd i december


Tack för alla inspel till Medborgardialogen på Toarpsdagen


Toarpsdagen 2017 Tillgänglighet AT

Toarpsdagen 2017 Trygghet AT

Har du aktiviteter i din förening eller företag som fler borde veta något om?

Kontakta då din kontakt på din ort och få in aktiviteten i ortskalendern.

Är det en aktivitet som berör fler? Då kan vi annonsera den på AT startsida samt den gemensamma områdeskalendern.

Skicka ditt material på kalender@attraktivatoarp.se

NCC utför arbete på uppdrag av Trafikverket

Ny vändplan i Dalsjöfors, Folketspark.

Ny refug och bussfil som gör det bättre för bussen att vända.
Det blir en bättre infart ock trottoar till badplatsen och bostadsområdet innanför
Vi hoppas att detta skall dra ner farten utanför Folketspark.

Skall vara klart under december som det ser ut nu. Öppna större bildMd 160211 viktiga la nkar
Uppdaterade länkar till viktiga funktioner i Borås stad.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub